wzrost konkurencyjności

Nazwa Grantobiorcy:K-Consult spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Numer umowy:UDG-SPE.01.2020/033
Okres realizacji:13.08.2020-30.06.2021
Cel projektu:Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy K-Consult poprzez zakup usług doradczych niwelujących skutki pandemii COVID-19 od Instytucji Otoczenia Biznesu akredytowanych w systemie SPEKTRUM
Całkowita kwota projektu:73 500,00 zł
Kwota dofinansowania:69 825,00 zł