8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B​

W celu zwiększenia swojej konkurencyjności na rynku polskim i światowym, firma K-Consult postanowiła wykorzystać możliwość ubiegania się o środki z Unii Europejskiej, w ramach projektu „Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”.

Obecnie K-Consult Sp. z o. o. realizuje projekt nr WND-POIG.08.02.00-22-005/12
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych
W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B


Wartość dofinansowania: 317 500,00 PLN
Okres realizacji: od 1.05.2012 do 31.07.2013

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.