2.3.5 Design dla przedsiębiorców​

K-Consult Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
pn. „Wzrost konkurencyjności firmy K-consult w wyniku realizacji profesjonalnego procesu wzorniczego nowego produktu.”

Numer wniosku: POIR.02.03.05-22-0030/19

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy K-consult w drodze dostarczenia innowacyjnego produktu dla branży muzycznej, zorientowanego na wymagającego konsumenta tzw. Segmentu premium.

Efektem realizacji projektu będzie:

  • rozszerzenie obecnej grupy klientów,
  • zaoferowanie dotychczasowym klientom nowej formy odbioru muzyki,
  • wzrost wykorzystania procesów wzorniczych w przedsiębiorstwie,
  • wzrost przychodów w wyniku dywersyfikacji produkcji,
  • wzmocnienie pozycji firmy K-consult na rynku urządzeń multimedialnych,
  • wzrost identyfikacji marki i jakości.

 

Wartość projektu: 585 480,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 399 500,00 PLN

Termin realizacji projektu: 01.09.2019 – 31.05.2021