2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach​

W celu zwiększenia swojej konkurencyjności na rynku polskim i światowym, firma K-Consult postanowiła wykorzystać możliwość ubiegania się o środki z Unii Europejskiej, w ramach projektu „Człowiek – najlepsza inwestycja”.

Obecnie K-Consult Sp. z o. o. realizuje projekt nr WND-POKL.02.01.01-00-457/10 „Akademia K-Consult”
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach”


Wartość dofinansowania: 948 825,88 PLN
Okres realizacji: od 01.06.2011 do 31.05.2013

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem głównym projektu jest usunięcie luk kompetencyjnych 67 pracowników wnioskodawcy oraz wsparcie procesu zmian organizacyjnych w kierunku rozwoju procesów wewnętrznego uczenia się i pobudzania innowacyjności pracowników w okresie realizacji projektu. Pomogą w tym szkolenia z zakresu tematyki zarządczej i sprzedażowej oraz z zakresu zagadnień komputerowych, finansowych, trenerskich, językowych. Zostanie również przeprowadzony moduł szkoleniowy „Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie”.

W ramach projektu zrealizowanych zostanie 60h doradztwa w zakresie audytu personalnego, komunikacyjnego oraz zaprojektowanie i wdrożenie systemu wynagrodzeń.