Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”

W celu zwiększenia swojej konkurencyjności na rynku polskim i światowym, firma K-Consult postanowiła wykorzystać możliwość ubiegania się o środki z Unii Europejskiej, w ramach projektu  Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki".

IG_logo _smallUE_logo _small

Obecnie K-Consult Sp. z o. o. realizuje projekt nr WND-POIG.08.02.00-22-005/12
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych 
W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 
Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki 
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Wartość dofinansowania: 317 500,00 PLN 
Okres realizacji: od 1.05.2012 do 31.07.2013


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Powrót do Listy Projektow
Nasze marki

Polityka Cookies

Używamy cookies, tylko do monitorowania wizyt na naszej stronie, nie przechowujemy żadnych danych osobowych