Innowacyjna Gospodarka Działanie 6.1 „Paszport do eksportu”

W celu zwiększenia swojej konkurencyjności na rynku polskim i światowym, firma K-Consult postanowiła wykorzystać możliwość ubiegania się o środki z Unii Europejskiej, w ramach projektu  „Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki".

 

 Ue _6.1

W 2010 roku firma K-Consult Sp. z o. o. zrealizowała projekt nr WND-POIG.06.01.00-22/028/10
„Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy K-Consult Sp. z o. o."
W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,
Oś Priorytetowa 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Działanie 6.1 Paszport do eksportu
Etap I Przygotowanie Planu rozwoju eksportu
Wartość dofinansowania:10 000,00 PLN
Okres realizacji: od 08.03.2010 do 31.08.2010

  

Koszty związane z opracowaniem Planu rozwoju eksportu są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

 Od 2011 roku firma K-Consult Sp. z o. o. realizuje projekt nr WND-POIG.06.01.00-22/080/11

 

„Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w przedsiębiorstwie K-Consult Sp. z o. o. "

W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,

Oś Priorytetowa 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

Działanie 6.1 Paszport do eksportu

Etap II Wdrażanie Planu rozwoju eksportu

Wartość dofinansowania: 200 000,00 PLN

Okres realizacji: od 01.11.2011 do 31.10.2013

 

Koszty związane z  wdrożeniem Planu rozwoju eksportu są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Powrót do Listy Projektow
Nasze marki

Polityka Cookies

Używamy cookies, tylko do monitorowania wizyt na naszej stronie, nie przechowujemy żadnych danych osobowych